Avancem sempre tots junts!

24 Mar Avancem sempre tots junts!

Videoclip del tema “Avancem sempre tots junts!”  creat per al XIII Congrés de la UGT de Catalunya. El tema el va arrenjar el grup CRAM i també el va interpretar. La gent que hi apareix son sobretot membres de Avalot i de la mateixa UGT de Catalunya. Per a realitzar aquest vídeo es va fer un chroma de cada un de les persones que apareixen i després es van acoplar tots.

Primerament en Premiere es van seleccionar els talls i aparicions de cada un d’ells. En quin moment determinat apareixien i amb qui es combinaven. Dins el Premiere es sincronitzaven els labials. Després, els grups de plànols, ja sinconitzats es passaven a After Effects, on es feia el Chromakey i la compossició. Després, en el mateix compositor es vana fegir els textos i es va fer el tractament del color.

Sin comentarios

Publica un comentario